Mindennapos osztálykép: A tanár magyaráz, a diákok hajlott háttal a pad alatt
mobiloznak. A feszültség nő, a konfliktus kitapintható. A tiltás hasztalanságát felismerve
az oktatáskutatók a tanári szemléletváltást sürgetik és a mobil eszközök használatát.
Igen, a tanórán is!

Pontosan ilyen típusú oktatást segítő, egyéni előrehaladást biztosító pedagógiai
alkalmazás a Tanlet is, amelynek bevezetése a közelmúltban indult meg a „Segítünk a
tanulásban” pályázatnak köszönhetően. Az ötletgazda és egyben a Tanlet iskolai oktató
program fejlesztését végző Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület (rövidítve: DARTKE) együttműködő partnerek bevonásával kezdte meg a
módszer tesztelését októbertől.

Persze oktatást támogató IT programokkal Dunát lehet rekeszteni, többségük azonban az órák színesítéséig jut. A Tanlet különlegessége abban áll, hogy úgy működik
osztályszinten, hogy a tanári mobil eszköz egyfajta irányító és ellenőrző funkcióban
részese a folyamatnak miközben a diákok egyéni ütemben és saját szintjüknek megfelelő
mélységben haladhatnak az anyaggal. A tanárra nem ró többlet adminisztrációs terhet a
program, egyből értékeli a rendszer a tanulói válaszokat, nem szükséges külön javítani a
teszteket, hiszen látható az adatok összessége. A fejlesztők a londoni BETTShow-n is
bemutatták az alkalmazást, ahol pozitív nemzetközi visszajelzéseket kaptak a módszer
egyedisége miatt.

A mobil eszközre fejlesztett program nem egyes tantárgyakhoz, vagy tananyagrészekhez
kapcsolódik, hanem kompetenciafejlesztő tulajdonságai miatt tartalmilag rugalmasan
alakítható. Fejlesztői kutatók, pedagógusok és gyerekek. A diákok találták ki a figurákat
és a játékosság is rájuk lett szabva, már alig várták, hogy legyen a következő Tanletes
fejlesztő óra. A pedagógusokkal pedig a mintafeladatok készültek közösen a fejlesztési és
teszt időszakban. A program újszerűséget kínál a diákok számára az iskolai megszokáshoz
képest, a differenciálás lehetősége és az irányítás speciális kézben tartása pedig a
tanároknak ad frissességet.

A program először az Új Esély Közhasznú Egyesület bevonásával Magyarbójban (Baranya
megye) indult el októberben. Kiss Erzsébet szakmai vezető beszámolója szerint a
kezdeményezés tanári fogadtatása pozitív. A pedagógusok felismerték, hogy az
újszerűség vonzóbbá teszi majd az óráikat a gyerekek körében, kevesebb időt kell
fegyelmezésre szánni, látható éppen ki hol akadt el, így közvetlenül biztosítható a
segítség. 120 diák részvételével zajlik a módszer bevezetése, az eredményeket, a
fejlődést az Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete kutatói folyamatosan
vizsgálják és tesztelik.

A Tanlet alkalmazás használatát fejlesztői a 8-14 éves korosztály körében elsősorban
csoportos foglalkozásokon (napközi, tanoda, tananyagrész összefoglalás, szünetek előtti
időszakban az érdeklődés fenntartására) ajánlják tanári irányítás mellett. Egy-egy
feladatcsomagra 20 perc minimálisan fordítandó. A Tanlet nem tananyaghelyettesítő, hanem az alap kompetenciák fejlesztését szolgálja. Szövegértés, problémamegoldó
képesség, logika, együttműködési készség fejlesztő játékos feladatok követik egymást.

A Tanlet alkalmazás mobil telefonra és táblagépre készült, ingyenesen letölthető a
Google Play áruházból és az App store-ból, valamint pedagógusok regisztrálhatnak
további tartalomért a www.tanlet.hu oldalon.

A program megvalósulását az Európai Uniós társfinanszírozásban megvalósuló EFOP
pályázat teszi lehetővé.

szechenyi2020