Rólunk

Az egyesület célja, hogy segítse Magyarországnak az Európai
Unióhoz való gazdasági, életszínvonalbeli és környezetvédelmi
területeken történő felzárkózását, integrálja és információval lássa el
a civil szféra szereplőit. Folyamatosan figyelemmel kísérje
Magyarország és az Európai Unió pályázatait, ezekről tájékoztatást,
tanácsadást és szakmai támogatást nyújtson az érdeklődőknek.
Szerepet vállaljon az Uniós egyezmények betartásában, mind
szellemi, mind anyagi eszközeivel segítse a kistérségek
felzárkózását. Gyakorlati közreműködésével részt vállaljon az
információs társadalom fejlesztésében, lehetőséget nyújtson a
számítástechnika és az internet nyújtotta lehetőségek
kiaknázásában.
A területfejlesztés, mint kiemelt fontosságú társadalmi tevékenység
szereplői közötti információáramlás elősegítése, illetve hatékonyabbá
tétele. A területfejlesztés és a környezetvédelem
tudományterületeiben közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató
diákok gyakorlati képzésének segítése. A falusi turizmus, az
ökoturizmus, a lovas turizmus, a gyógyturizmus, a kulturális-, az
ifjúsági-, a gasztronómiai-, a borászati és az egyéb területű turizmus
népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül, kiemelten a terület
és vidék-fejlesztést érintő szempontok szerint. Falufejlesztés és
felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és
megőrzése.
Célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a környezetvédelmi alapokra
helyezett ipar és mezőgazdaság kialakulásában.
Célja, hogy Magyarországon az emberhez méltó környezet, valamint
a növény- és az állatvilág természetes élőhelyének, életfeltételeinek
megóvásához hozzájáruljon a hazai környezetvédelemnek az Európai
Unió környezetvédelmi színvonalához való felzárkóztatásának
segítésével.
A megújuló és alternatív erőforrások népszerűsítése és az azokkal
kapcsolatos innovatív kutatások széles körben való megismertetése.
A környezetvédelmi gyakorlaton, és a területfejlesztésen belül az
alkalmazott kutatás és az alapkutatás egységének kialakítása, a
szakmán belüli innovációk elősegítésével, népszerűsítésével,
valamint gyakorlati megvalósítás segítségével.
Különféle szakmai ágazatokban megvalósuló kutatás-fejlesztési
dokumentumok elkészítésében való szakmai segítség-nyújtás,
valamint innovatív ötletek megvalósításában való részvétel kutatási
tevékenységgel és tervezési-megvalósíthatósági dokumentumok
elkészítésével